Wisseling

Naast het voorgedragen bestuur waren er twee kandidaat-besturen met als praesides Bastiaan Witte en J.P. Balkenende. Na hilarische voordrachten van mede-bestuursleden werd er gestemd. De stemcommissie bestond uit Jeroen de Jong en Jan-Hendrik van Steensel. Het was even spannend, maar met een nipte voorsprong kwam het bestuur/kabinet Balkenende als winnaar uit de strijd (enthousiasmeren is presteren).

Na enkele onderhandelingen ?n een vacature voor de portefeuille voor emancipatie besloot J.P zijn bestuur toch maar op te doeken en na het aanbieden van een vat bier mocht het bestuur Doornink aantreden.

Na verslag en ontslag van het bestuur werd het nieuwe bestuur ge?nstalleerd en werd het tijd voor de inaugurele rede en natuurlijk voor de onvermijdelijke rondvraag, aangezien de enige motie die werd ingediend, niet volgens de regels was opgesteld.

Om 7.35 uur was de sluiting van een lange, maar enerverende ALV.

 
 

Contact

Correspondentieadres:

Asopos de Vliet

Postbus 100

2300 AC Leiden

 

Bezoekadres:

Asopos de Vliet

Zijlstroom 137

2353 NN Leiderdorp

071-5892897 (bestuurskamer)

Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)