Overlijden erelid Henk Taverne

Ons bereikte het trieste bericht dat in de nacht van donderdag 1 oktober Henk Taverne is overleden na een lang ziektebed. Henk Taverne heeft veel voor de A.L.S.R.V. Asopos de Vliet betekend en droeg daarom ook met recht de titel erelid. Hij is lid geworden in 1970 en heeft van 1972 tot 1974 de functie van Commissaris Materiaal vervuld in het bestuur. Hierdoor is hij ook nauw betrokken geweest bij de nieuwbouw en verhuizing van het Waardeiland.

Hij heeft de bouw van het Watersportcomplex mede mogelijk gemaakt en was de voorzitter van Stichting Botenhuis Dwarswatering. Voor deze verdienste werd hij in 2008 bij de opening van het nieuwe gebouw tot erelid benoemd.

Als vereniging willen wij dit nieuws op een gepaste manier verwerken door een periode van rouw aan te kondigen. De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden. Het bestuur van Asopos de Vliet en het bestuur van Oud-Asopos de Vliet wensen zijn familie en andere nabestaanden heel veel sterkte toe in de komende periode.

 
 

Contact

Correspondentieadres:

Asopos de Vliet

Postbus 100

2300 AC Leiden

 

Bezoekadres:

Asopos de Vliet

Zijlstroom 137

2353 NN Leiderdorp

071-5892897 (bestuurskamer)

Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)