Bepalingen betreffende verenigingsrecords

Versie 2-feb-2016

1.     De RecordCommissie (ReCo) is belast met het bijhouden en presenteren van verenigingsrecords.

2.     Onder verenigingsrecords vallen zowel records in de boot als op de ergometer.

3.     Van verenigingsrecords wordt bijgehouden:

3.1.   De categorie,

3.2.   De tijd,

3.3.   De namen van de roeiers, inclusief stuurman/-vrouw,

3.4.   De wedstrijd,

3.5.   Het jaartal.

4.     Verenigingsrecords in de boot:

4.1.   Records worden gevaren in wedstrijden over 2000m.

4.2.   Records bestaan in de categorieën:

4.2.1. Heren, Dames, Lichte Heren, Lichte Dames,

4.2.2. 1x, 2-, 2+, 2x, Dev2x, 4-, Dev4-, 4+, 4x, 4*, Ej4*, 8+, Ej8+.

4.2.3. Niet-combinatie, combinatie (met uitzondering van klassementsvelden).

4.3.   Lichte Heren- en Lichte Damesrecords worden gevaren in lichte velden. Heren- en Damesrecords worden gevaren in open velden.

4.4.   Eerstejaarsrecords worden gevaren in eerstejaarsvelden. Developmentrecords worden gevaren in developmentvelden.

4.5.   Per categorie is de snelste tijd een record.

5.     Verenigingsrecords op de ergometer:

5.1.   Records worden gevaren in wedstrijden of trainingen over 2000m.

5.2.   Records bestaan in de categorieën:

5.2.1. Heren, Dames, Lichte Heren, Lichte Dames,

5.2.2. Individueel, Ej4, Ej8,

5.2.3. Niet-combinatie, combinatie.

5.3.   Lichte Heren- en Lichte Damesrecords worden gevaren in lichte velden, of als er hoogstens 2 uur voor de start van de training is ingewogen onder de 75kg (Lichte Heren) of 61,5kg (Lichte Dames), of als zowel voor als na de training of wedstrijd is ingewogen voor een licht veld, met een maximale verstreken tijd van 21 dagen. Heren- en Damesrecords worden gevaren in open velden en trainingen.

5.4.   Eerstejaarsrecords worden gevaren in een wedstrijd of training waarbij vier of acht eerstejaarsroeiers gezamenlijk en gesynchroniseerd 8000m (Ej4) of 16000m (Ej8) afleggen.

5.5.   In de individuele categorie is een top-10-tijd een record; in de eerstejaarsvelden is de snelste tijd een record.

5.6.   Roeiers komen hoogstens één keer voor per top-10.

6.     Niet-combinatierecords worden gevaren door ploegen waarvan alle roeiers Asopos-leden zijn, inclusief stuurman/-vrouw. Combinatierecords worden gevaren door ploegen waarvan minstens één roeier of de stuurman/-vrouw Asopos-lid is.

7.     Als van een wedstrijd of training over meer dan 2000m, in plaats van precies 2000m, overtuigend kan worden aangetoond dat deze een tijd over 2000m bevat die aan alle andere eisen van een recordtijd voldoet, telt deze tijd ook als een recordtijd. Wat geldt als “overtuigend” wordt beslist door de ReCo.

8.     Een selectie van de records wordt gepresenteerd op het recordbord in de sociëteit. Een selectie van de records wordt gepresenteerd in de almanak. De individuele ergometerrecords worden gepresenteerd in het ergohok. Alle records worden gepresenteerd op de website. Alle wijzigingen van records worden gepresenteerd op het recordbord in de sociëteit.

9.     In gevallen waarin de voorgaande bepalingen niet voorzien beslist de ReCo.

 

ReCo 2016: Fabian Bos ([email protected]), Hidde van der Horst ([email protected]) en Paul van Zanten ([email protected])

 
 

Contact

Correspondentieadres:

Asopos de Vliet

Postbus 100

2300 AC Leiden

 

Bezoekadres:

Asopos de Vliet

Zijlstroom 137

2353 NN Leiderdorp

071-5892897 (bestuurskamer)

Fout | Asopos de Vliet

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.